על פי החלטת הדרג המדיני
ובהתאם להערכת המצב, יוטל סגר כללי על שטחי יהודה, שומרון ורצועת עזה, החל
מהלילה, 2 במרץ 2007, י”ב באדר תשס”ז, ובמהלך חג פורים.

תאריך: 02/03/2007, 00:00    

According to the decision made by the political Echelon and assessment, imposed a general closure on Judea, Samaria and the Gaza Strip, starting tonight, March 2, 2007, 12 Adar 5767, during Purim holiday. Removing the closure is executed after evaluation.
During the Purim holiday will be allowed for humanitarian cases, and exceptions. Moreover, beyond international workers, lawyers, medical workers, religious workers and populations. All subject to the approval of the coordination mechanisms.
In addition, the goods will be open to revenue and finds all goods.
As every year the IDF Purim holiday treats as security sensitive period, due to the aforementioned, the redeployment will increase in the friction and strengthen protection of the residents of Israel. The IDF will continue to work throughout the year to protect the residents of the State of Israel.
Meanwhile, the IDF will continue to act with sensitivity towards the Palestinians, and rigorous checks at crossing points and places of

Translated from Hebrew

Source